Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Voľby

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov – 2022

Utvorenie volebných okrskov Zverejnenie e-mailovej adresy- delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie Vymenovanie zapisovateľky voľby 29.10.2022 Volebné obvody – oznámenie Určenie počtu poslancov, pracovný úväzok starostu, volebný obvod Počet obyvateľov obce Krná – voľby Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov ...

Zobraziť aktualitu »

Informácia o delegovaní člena do volebnej komisie a vydaní hlasovacieho preukazu

OBEC KRNÁ, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Obec Krná v súlade so schváleným harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje elektronickú adresu: E-mail: obeckrna@gmail.com Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: E-mail: obeckrna@gmail.com V Krnej, 11.12.2019 ...

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie volieb do NR SR – 29.2. 2020

Vyhlásenie volieb do NR SR – 29.2. 2020 Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020. V rozhodnutí o vyhlásení volieb do NR SR sú určené aj lehoty na: utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností – do 29.novembra 2019, utvorenie okresných ...

Zobraziť aktualitu »