Overovanie dokumentov

Predmetnú agendu vybavuje pani

Drahomíra Hricová – starostka