Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Overovanie dokumentov

Predmetnú agendu vybavuje pani

Drahomíra Hricová – starostka