Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Profil obce

Územnosprávne členenie
Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Poltár
Obec: Krná
Kód obce: 511501
Sociálno – geografické údaje
Počet obyvateľov: 52
Región: Novohrad
Rozloha: 1 402 ha
Nadmorská výška: 302 m n.m.
Historické údaje
Prvá písomná zmienka: v roku 1435