Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Obecní poslanci a komisie

Poslanci obecného zastupiteľstva v Krnej:

Zástupca starostu: Ing. Katarína Vitézová
 
Poslanci: Adam Hámorník
                Ján Novodomský
                Ing. Katarína Vitézová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie:

Adam Hámorník, Ján Novodomský, Ing. Katarína Vitézová