Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Obecní poslanci a komisie

Poslanci obecného zastupiteľstva v Krnej:

1. Vladimír Kantor – zástupca starostky

2. Miloš Hric

3. Ján Novodomský

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie:

1. Vladimír Kantor – predseda komisie

2.  Miloš Hric

3. Ján Novodomský