Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Evidencia obyvateľov

Predmetnú agendu vybavuje pani Ing. Katarína Vitézová