Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Evidencia obyvateľov

Predmetnú agendu vybavuje pani

Drahomíra Hricová – starostka