Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Evidencia obyvateľov

Predmetnú agendu vybavuje pán

Martin Šalgo – starosta