Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Hlavný kontrolór

Hlavným kontrolórom obce Krná je pani Dajana Čičmancová

Kontakt: 0905 820572