Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Projekty

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI KRNÁ

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krná

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Krná

Rekonštrukcia zvoničky

V strede obce sa nachádza pamätihodnosť obce – zvonička, ktorá bola postavená v roku 1912 ako samostatná stavba. Sú tu umiestnené dva zvony a doteraz sa na nich zvoní ručne pri rôznych príležitostiach (úmrtie, služby božie, sviatky, výročia a pod.) V tomto roku bola vykonaná menšia oprava , aby sa nám túto pamätihodnosť podarilo udržať v dobrom technickom stave.

Projekt sa uskutočnil za finančnej podpory BBSK.

Fotodokumentácia zvonička