Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Projekty

Zlepšenie kvality verejných priestranstiev

Informovanie o projekte – Zlepšenie kvality verejných priestranstiev v obci Krná

Informovanie o projekte

 

Vybudovanie parkoviska v obci Krná

Oznam na stránku
Parkovisko Krná

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI KRNÁ

Stav pred rekonštrukciou

Stav po rekonštrukcii

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krná

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Krná

Rekonštrukcia zvoničky

V strede obce sa nachádza pamätihodnosť obce – zvonička, ktorá bola postavená v roku 1912 ako samostatná stavba. Sú tu umiestnené dva zvony a doteraz sa na nich zvoní ručne pri rôznych príležitostiach (úmrtie, služby božie, sviatky, výročia a pod.) V tomto roku bola vykonaná menšia oprava , aby sa nám túto pamätihodnosť podarilo udržať v dobrom technickom stave.

Projekt sa uskutočnil za finančnej podpory BBSK.

Fotodokumentácia zvonička