Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Galéria

Prezentačný deň Mikroregiónu Hornohrad v Uhorskom – 5.10.2019

Jasenina – 2010

Kaplnka Závada

Turistický chodník na Jaseninu