Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Stavebný poriadok

Spoločný obecný úrad – stavebný
sídlo:  Mestský úrad Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
   
Kontakt: Ing. Ivan Barkáč
Tel.: 047/ 4308414