Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Zamestnanci obce

Starostka obce – vzdal sa funkcie 

Zástupca starostu Ing. Katarína Vitézová