Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Starosta obce

Starostom obce Krná je: vzdal sa funkcie – Zástupca starostu Ing. Katarína Vitézová

Mobil: 0947 904847
Mail: obeckrna@gmail.com