Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Základné informácie

Obec Krná leží v severnej časti historického Novohradu, 15 km severne od okresného mesta Poltár v úzkom údolí rovnomenného potoka v nadmorskej výške 320 m.  Severnú časť územia tvoria Stolické vrchy dosahujúce výšku blížiacu sa k l 000 m.n.m. ( Jasenina 995 m.n.m ). Pod hrebeňom Jaseniny  sú  rozptýlené osady patriace do  Krnej – Neklen, Závada, Osičiny a Nový Svet. Katastrálna výmera obce predstavuje 1 402 ha. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2001 mala obec Krná 82 obyvateľov.
Osídlenie prebiehalo po oboch stranách hornej časti potoka Krná. Lesná hnedozem je dôkazom toho, že chotár kedysi pokrývali lesy. Krňanské lesy sú bohaté hlavne na stromy buka, ale rastú tu aj duby, hraby, osiky, vŕby a javory. Z ihličnatých stromov smreky, borovice a v menšom zastúpení jedle. Lesy sú veľmi bohaté na lovnú zver. Žijú tu v silnom zastúpení diviaky, jelene, srny a nie je žiadnym prekvapením stretnúť medveďa. František Radványi, ktorý bol v rokoch 1710 – 1716 notárom Novohradskej župy v zanechanom rukopise  o osídlení KORNA, po slovensky KRNA uvádza :
Krna leží na hranici bývalej Novohradskej a Gemer – Malohontskej župy. Pripomína viac obydlie medveďov, ako ľudí. Smerom od Hontianskej župy , v úzkej doline osídlenia často prebieha zápas človeka s medveďom, no nie tak , že medveďa ihneď zabili, ale najprv s ním mužne zápasili a až potom ho zabili. Aj v susedných obciach nájdeme veľa ľudí, ktorí už pocítili boj s medveďom. Často tu počuť mumlanie medveďa, hlavne v tých miestach, kde sa hojnejšie nachádzajú žalude a miestach, kde si nájdu bezpečnejšie útočište. Poľovačky na medvede trvali niekedy aj tri dni. To, že sedliaci si boli úplne istí v úlovku dokazujú v tom, že kožuch ešte nestiahnutého medveďa predali garbiarovi ešte pred lovom.
V priebehu historického vývoja bolo zničených veľa takých prameňov, ktoré by nám dnes mohli poskytnúť dôležité a cenné údaje o osídľovaní určitého územia.  Z tohoto dôvodu nie je možné presne určiť začiatok osídlenia obce Krná. Približný údaj poznáme len z prvej písomnej zmienky o obci z roku l435.
Na písomných dokumentoch z druhej polovice 18. storočia sa v dejinách Krnej prvýkrát vyskytuje obecné pečatidlo. Bol v ňom vyrytý jej znak, ktorý v obrysoch znázorňuje drevené koleso, sekeru a nebožiec. Kruhopis pečatidla: SIGLUM POS. KORNA 1733. Námet na ich obsah čerpali z oblasti, ktorá im bola najbližšia, čiže z miestnej typickej výrobnej činnosti.