Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Kultúra

KULTÚRNE PAMIATKY

Klasicistická kúria

Najstaršou pamätihodnosťou obce je klasicistická kúria z roku 1820, postavená na mieste renesančnej kúrie zo 17. storočia, kedy túto Čemnického kúriu vlastnila rodina Horkovičovcov. V roku 1820 ju prestaval a renovoval Samuel Platty. Od roku 1960 je táto nehnuteľnosť vo vlastníctve obce  a slúži občanom ako kultúrny dom.  Sídlo tu má aj obecný úrad.

 

 

Evanjelický kostol

K dominantám obce patrí evanjelický kostol. Základný kameň chrámu bol položený dňa 20. augusta 1904. Náklady na stavbu predstavovali 3800 korún. Kostol v Krnej bol ako jediný v rámci evanjelického a.v. cirkevného zboru v Uhorskom postavený bez veže. Jeho výstavba trvala asi jeden rok. Oltár vlastnoručne vyhotovil Samuel Bodnár. Slávnostná posviacka novopostaveného kostola sa konala 22. októbra 1905 a uskutočnil ju v tom čase novohradský senior Ján Hrk. Krňanci si zadovážili oltárny obraz od Ľudovíta Kubányiho. Strieborný kalich daroval Alexander Reichman s manželkou.

Zaujímavosťou je príbeh Wiliama Bruhla, hudobného skladateľa židovského pôvodu, ktorý sa od r. 1942 s rodinou skrýval v obci Krná. Po vojne si zmenil meno na Viliam Bukový a na znak vďaky rodina darovala do evanjelického kostola v Krnej veľký luster. Narodil sa v Lučenci 18.1.1932 a zomrel v Prahe 31.7.1968. Vytvoril viac ako 100 hudobných diel, je autorom hudby k filmu Juraja Jakubiska „Kristove roky“ a za hudbu k filmu „Boxer a smrť“ získal v r. 1963 na festivale v San Franciscu Cenu Daria Milhauda.

Zvonica

V roku 1912 pribudla v obci nová samostatná zvonica s dvoma zvonmi.

Text na veľkom je zvone:
Bohu otcu i synu i duchu svätému.
Ev. a.v. dcérocirkev v Krnej 1928.
Ulil R. Manoušek v Brne.

Text na malom zvone:
Zvon tento kúpila R.P. 1922 dcérocirkev evanj. a.v. krnianska, aby hlásal pokoleniu za pokolením, že hrad prepevný je pán Boh náš.
Manoušek a spol. Brno 1922.
V roku 2000 prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou.

Zrážkomerná stanica

V obci sa nachádza zrážkomerná stanica a prvé záznamy v pozorovaní v Krnej sú zaznamenané v archíve SHMÚ od 1.7.1930. Je zaznačená aj na stránke www.shmu.sk.

Zvonička Krná – Závada
Postavili ju občania Krňanských lazov v roku 1893.  Zvon je z roku 1898 a dala ho odliať Zuzana Vatay.
Po kompletnej rekonštrukcii bola 27.7.2012 znovuvysvätená. Na zvoničke je umiestnená pamätná tabuľa na pamiatku obyvateľov Krňanských lazov.  V jej tesnej  blízkosti  sa nachádza cintorín.

Článok z novín – 6.8.2012

Ľudová architektúra na lazoch:

  • Božie muky

23. júla 2016 posvätil dôstojný pán farár Miroslav Fabiny kríž na vrchu Jasenina, ktorý postavili z vďačnosti rodáci.

  • drevenice

PODUJATIA

Výstup na Jaseninu – koná sa každoročne

Jasenina – rozhľadňa

Vrch Jasenina sa nachádza asi 4 km severne od Krnej a má výšku 995 m.n.m.  Popri rozhľadni vedie turistická značkovaná /červená/ trasa Málinec – Kokava nad Rimavicou.

Rozhľadňu z dubových nosných častí na vrchole Jaseniny postavila obec Krná v roku 2009.Z tretej vyhliadkovej plošiny rozhľadne, na ktorú vedie 32 schodíkov po rebríkoch so zábradlím sa odkrýva krásny pohľad na juhovýchod až juhozápad. V iných smeroch výhľadu bránia mohutné stromy zmiešaného lesa. Vidieť pasienky a lesy nad Krnou, vzdialenejšiu krajinu okolo Fiľakova, Poltára a Lučenca a pri dobrej viditeľnosti aj vrchy v ;Maďarsku.

Odporúčaná trasa z Krnej:
Štart: autobusová zastávka v Krnej 320 m.n.m. , ďalej po lesnej ceste  k zvoničke a cintorínu v miestnej časti  Krná –  Závada, potom na vrchol Jaseniny.
Cieľ: rozhľadňa na Jasenine 995 m.n.m.

Na vrchole je umiestnená pamätná tabuľa SNP a pamätná tabuľa Jozefovi Valkovcovi spoluzakladateľovi turistických výstupov.

Stavanie mája v obci Krná

V našej obci boli máje výrazom úcty a lásky k dievčaťu.  Zvyčajne ich stavali chlapci slobodným dievčatám. Stavanie mája bola úloha mladých mužov. V súčasnosti sa v obci stavia jeden máj pre celú obec. Je to pekná tradícia a príležitosť pre vzájomné stretnutie a zábavu.