Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

História obce

Historické názvy obce: Korme Lehota (1573), Krena (1786), Krňa (1808), Krná (1920).

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1435. Patrila Fiľakovskému panstvu, potom rozličným zemepánom, v roku 1548 bola vo vlastníctve rodiny Bebekovcov. V roku 1782 tu žilo 348 obyvateľov, v roku 1828 v 39 domoch 291 obyvateľov, v roku 1856 423 obyvateľov, v roku 1910 402 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec, výrobou dreveného riadu a ovocinárstvom.

V obci sa nachádza klasicistická kúria z roku 1820, kedy bola stará renesančná kúria zo 17.storočia prestavná a renovovaná Samuelom Platthym, evanjelický kostol z roku 1905 s oltárnym obrazom od akademického maliara Ľudovíta Kubányiho, zvonia z roku 1912 a v osadách Neklen, Závada, Osičiny a Nový svet je zachovalá ľudová architektúra.

KRONIKA OBCE KRNÁ