Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Turistický výstup na Jaseninu – 31.08.2019

MIKROREGIÓN HORNOHRAD Vás pozýva

31. augusta 2019 na 19. turistický výstup na Jaseninu
Spoločný odchod z obcí: Krná, Málinec a České Brezovo  približne o 9:00 hod.

O občerstvenie postarané priamo na Jasenine

Jasenina 2019 – Plagát