Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Ponuka na predaj publikácií

Obec Krná ponúka na predaj tieto publikácie:
1. Kronika Krnej 1435 – 2005 4.- €
2. MALÝ SLOVNÍK HORNOIPEĽSKÉHO NÁREČIA 3.- €
3. Gaštanové pochúťky 3.- €
4. Chlieb ich každodenný 4.- €
5. Fotokniha histórie do roku 2017 25.- €
Knihy si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Krnej počas úradných hodín.
Taktiež si na Obecnom úrade v Krnej môžete zakúpiť nasledovné prezenty obce:
1. Pohľadnica 0,50 €
2. Magnetka 2,00 €
3. Hrnček s erbom obce + lyžička 5,00 €

V Krnej, 05.01.2022

Obec Krná ponúka na predaj