Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Dotazníkový prieskum – Stratégia CLLD MAS Hornohrad

Vážení občania.

V súčasnosti prebieha proces vypracovania strednodobého hodnotenia stratégie CLLD MAS HORNOHRAD, na základe ktorého budú stanovené ďalšie aktivity. Jedným z podkladov pre uskutočnenie strednodobého hodnotenia je dotazníkový prieskum. Preto Vás prosíme o jeho vyplnenie na nasledovnom odkaze: 

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM

Dotazník je potrebné vyplniť do 30.09.2020.

 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

 

MAS HORNOHRAD

Železničná 2

987 01 Poltár

tel.: 0910 596 467

e-mail: info@mashornohrad.sk

web: www.mashornohrad.sk