Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

OBEC KRNÁ, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25
Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Krná za rok 2019
V súlade s § 4 odst. 7 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Krná predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Krná 70,68 %.

V Krnej 17.02.2020 Drahomíra Hricová – starostka obce

OBEC KRNÁ – informácia vytriedenie odpadu 2020
Prehlásenie obce Krná
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019