Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov

Dobrý deň prajem vážení zástupcovia samospráv v Banskobystrickom kraji.

Dovoľujem si v prílohe zaslať Vám letáky s radami a odporúčaniami pre seniorov, ktoré boli spracované odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky

Cieľom je zabezpečiť čo možno najväčšiu informovanosť seniorov, aby nenaleteli rôznym podvodným praktikám.

V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste letáky následne vyvesili na verejne prístupných miestach, vyhlásili v obecných rozhlasoch, príp. zverejnili na svojich webových stránkach.  

 

Prajem všetkým Vám aj obyvateľom veľa psychického aj fyzického zdravia

Informácie:

Leták – preventívne opatrenia – seniori