Dôležité upozornenia

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID19

Zriadenie Call centra na OÚ Banská Bystrica; Opatrenie Hlavného hygienika (HH) k uzatvoreniu prevádzok; Uznesenie vlády č. 169 (na vedomie); Zmena Opatrenia HH k uzatvoreniu prevádzok v nedeľu; Prehľad v súčasnosti platných opatrení ÚKŠ a vlády SR.   Opakovane Vám dávam do pozornosti stránku https://www.korona.gov.sk/, kde máte na jednom mieste prehľadne usporiadané potrebné informácie týkajúce sa COVID-19. DOKUMENTY: Call centrum BB Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu ...

Zobraziť aktualitu »

Najnovšie opatrenia – Úrad verejného zdravotníctva

Povinnosť nosiť rúška na verejnosti, Uzatvorenie prevádzok v nedeľu, Dočasné pozastavenie poskytovania soc. služieb.   Pripájam odkaz na oficiálnu stránku vlády SR, na ktorej sú vždy aktualizované opatrenia ohľadom Covid-19 a tiež mnoho ďalších dôležitých informácii k ďalšiemu využitiu. https://www.korona.gov.sk/ Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020 Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020 Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020

Zobraziť aktualitu »

Koronavírus – nové infografiky

Nové informačné materiály: 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 Pomoc sebe a druhým COVID-19

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásenie núdzového stavu – marec 2020

Vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020.  Opatrenie Úradu ...

Zobraziť aktualitu »

Usmernenia v súvislosti s výskytom koronavírusu

Usmernenie hlavného hygienika SR_karanténa 09.03.2020 Verejná vyhláška rozhodnutie – izolácia v domácom prostredí Oznam pre obyvateľstvo – Vysielanie rozhlas a televízia Verejná vyhláška rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí Rozhodnutie verejná vyhláška HH SR Usmernenie pre obce – koronavírus Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení Nové opatrenia Rozhodnutie hlavného hygienika – Karanténa – 13.3.2020 Manuál – volania občanov – koronavírus – KS IZS, OS ...

Zobraziť aktualitu »

Vykurovacia sezóna 2019-2020

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre? Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, ...

Zobraziť aktualitu »