Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Mor ošípaných – Informácie

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

  • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
  • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
  • prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
  • u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
  • charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
  • ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Informácie:

AMO leták

AMO_Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti_D farmy

Žiadosť o súčinnosť