Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Vyhlásenie času nebezpečenstva vzniku požiarov

V prílohe tohto mailu zasiela Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár do odvolania.  

Žiadame obecné úrady o odvysielanie upozornenia o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v obecných rozhlasoch v pracovných dňoch v poobedňajších hodinách a cez víkend a sviatky v dopoludňajších  hodinách, a upozorniť touto cestou občanov (fyzické osoby) na zákaz činností uvedených v § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Ďalej  žiadame, aby ste informovali v rámci svojich možností vlastníkov, správcov alebo užívateľov lesných pozemkov o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a zároveň  ich upozorňujeme na dodržiavanie ich povinnosti podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie času ZNVP