Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID19

  1. Zriadenie Call centra na OÚ Banská Bystrica;
  2. Opatrenie Hlavného hygienika (HH) k uzatvoreniu prevádzok;
  3. Uznesenie vlády č. 169 (na vedomie);
  4. Zmena Opatrenia HH k uzatvoreniu prevádzok v nedeľu;
  5. Prehľad v súčasnosti platných opatrení ÚKŠ a vlády SR.

 

Opakovane Vám dávam do pozornosti stránku https://www.korona.gov.sk/, kde máte na jednom mieste prehľadne usporiadané potrebné informácie týkajúce sa COVID-19.

DOKUMENTY:

Call centrum BB
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR k 30.03.2020
Opatrenie ÚVZ – Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR
UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27 03 2020
ZMENA režimové opatrenia HH SR 24.3.2020 uzavretie nedeľa