Vyhlásenie núdzového stavu – marec 2020

Vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020.

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020.

Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény – usmernenie.

Odkaz na najčastejšie otázky ohľadom presunov obyvateľstva:

https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/najcastejsie-otazky-a-odpovede-tykajuce-sa-obmedzeni-v-doprave

 

DOKUMENTY

Vyhlásenie núdzového stavu
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzenia prevádzok
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Usmernenie psôb s povinnosťou karantény mimo bydliska