Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Informácia o delegovaní člena do volebnej komisie a vydaní hlasovacieho preukazu

OBEC KRNÁ, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
Obec Krná v súlade so schváleným harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
zverejňuje elektronickú adresu:
E-mail: obeckrna@gmail.com
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
E-mail: obeckrna@gmail.com
V Krnej, 11.12.2019

OBEC KRNÁ – delegovanie do komisie a vydanie hlasovacieho preukazu