Samospráva

Obecný úrad

  Obec Krná           Obecný úrad Krná č. 49 985 25 Krná Starostka obce: Drahomíra Hricová Hlavný kontrolór obce: Dajana Čičmancová   IČO: 00648591        DIČ: 2021178808   Kontakt:  Tel.: Fax: +421 474291955 Mobil: 0908 046 365 E-mail: obeckrna@gmail.com www.krna.sk   Všeobecné údaje: OBEC KRNÁ Samosprávny kraj: Banskobystrický Okres: …

Poriadky, smernice, nariadenia

Poslanci a komisie

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Krnej: 1. Vladimír Kantor – zástupca starostky 2. Miloš Hric 3. Ján Novodomský   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie: 1. Vladimír Kantor – predseda komisie 2.  Miloš Hric 3. Ján Novodomský        

Rozpočet

Tlačivá na stiahnutie

VZN obce

Zasadnutia OZ

Zverejňovanie OcÚ