«

»

Jan 01 2016

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2017

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov r. 2017 OBEC KRNÁ


                       Komunálny odpad                                                                        Plasty


Január                          –                                                                                  26.01.2017

Február                   03.02.2017                                                                    23.02.2017

Marec                     31.03.2017                                                                     23.03.2017

Apríl                        28.04.2017                                                                     21.04.2017

Máj                          26.05.2017                                                                     18.05.2017

Jún                          23.06.2017                                                                     15.06.2017

Júl                           21.07.2017                                                                     13.07.2017

 August                  18.08.2017                                                                     10.08.2017

September           14.09.2017                                                                      07.09.2017

Október                 13.10.2017                                                                     05.10.2017

November                   –                                                                                  03.11.2017    30.11.2017

December             08.12.2017                                                                     29.12.2017

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016