Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlasenie času ZNVP