Voľby do Európskeho parlamentu – delegovanie do OVK

OBEC KRNÁ, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Obec Krná v súlade so schváleným harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje elektronickú adresu:

E-mail: obeckrna@gmail.com

V Krnej, 25.03.2019

Drahomíra Hricová
starostka obce