MAS Hornohrad prerozdelí finančné prostriedky

MAS HORNOHRAD prerozdelí financné prostriedky