Prezentačný deň Mikroregiónu Hornohrad Cinobaňa 2017