«

Aug 21 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – elektronická adresa

Elektronická adresa

na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

obeckrna@gmail.com