3. jún 2019 archive

MAS HORNOHRAD – odborní hodnotitelia

MAS_HORNOHRAD_Vyzva_012019OH MAS_HORNOHRAD_Priloha_c._1_Ziadost_o_zaradenie_do_zoznamu_odbornych_hodnotitelov MAS_HORNOHRAD_Priloha_c._2_Zivotopis MAS_HORNOHRAD_Priloha_c._3_Podopatrenia_a_popis_opravnenych_aktivit