marec 2019 archive

Voľby do Európskeho parlamentu – delegovanie do OVK

OBEC KRNÁ, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Obec Krná v súlade so schváleným harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje elektronickú adresu: E-mail: obeckrna@gmail.com V Krnej, 25.03.2019 Drahomíra Hricová starostka obce

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Krná za rok 2018

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Krná