12. február 2019 archive

MAS Hornohrad prerozdelí finančné prostriedky

MAS HORNOHRAD prerozdelí financné prostriedky