jún 2018 archive

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov – obce Krná