Category: Úradná tabuľa

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

 Vykurovacia sezóna 2018

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov – obce Krná

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2018

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov r. 2018