Category: Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu – delegovanie do OVK

OBEC KRNÁ, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Obec Krná v súlade so schváleným harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje elektronickú adresu: E-mail: obeckrna@gmail.com V Krnej, 25.03.2019 Drahomíra Hricová starostka obce

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – informácia pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – informácia pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – vyhlásenie volieb

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – vyhlásenie volieb

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Voľby prezidenta SR – informácie pre voliča

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov na rok 2019

Plán vývozu TKO a plastov 2019

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

 Vykurovacia sezóna 2018

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru