Category: Úradná tabuľa

Uznesenie OcZ zo dňa 09.08.2018

Uznesenie OcZ 09.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Voľby

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov – obce Krná

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2018

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov r. 2018