Category: Oznamy

MAS HORNOHRAD – odborní hodnotitelia

MAS_HORNOHRAD_Vyzva_012019OH MAS_HORNOHRAD_Priloha_c._1_Ziadost_o_zaradenie_do_zoznamu_odbornych_hodnotitelov MAS_HORNOHRAD_Priloha_c._2_Zivotopis MAS_HORNOHRAD_Priloha_c._3_Podopatrenia_a_popis_opravnenych_aktivit

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Voľby do Európskeho parlamentu – delegovanie do OVK

OBEC KRNÁ, Obecný úrad Krná č. 49, 985 25 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Obec Krná v súlade so schváleným harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje elektronickú adresu: E-mail: obeckrna@gmail.com V Krnej, 25.03.2019 Drahomíra Hricová starostka obce

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Krná za rok 2018

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Krná

MAS Hornohrad prerozdelí finančné prostriedky

MAS HORNOHRAD prerozdelí financné prostriedky

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – informácia pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – informácia pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – vyhlásenie volieb

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – vyhlásenie volieb

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Voľby prezidenta SR – informácie pre voliča

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov na rok 2019

Plán vývozu TKO a plastov 2019