Aug 21 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – elektronická adresa

Elektronická adresa

na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

obeckrna@gmail.com

Jun 29 2017

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

May 18 2017

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Jun 14 2016

Rozhodnutie Okresného úradu – úsek živnostenského podnikania

Rozhodnutie

Jan 01 2016

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2017

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov r. 2017 OBEC KRNÁ


                       Komunálny odpad                                                                        Plasty


Január                          –                                                                                  26.01.2017

Február                   03.02.2017                                                                    23.02.2017

Marec                     31.03.2017                                                                     23.03.2017

Apríl                        28.04.2017                                                                     21.04.2017

Máj                          26.05.2017                                                                     18.05.2017

Jún                          23.06.2017                                                                     15.06.2017

Júl                           21.07.2017                                                                     13.07.2017

 August                  18.08.2017                                                                     10.08.2017

September           14.09.2017                                                                      07.09.2017

Október                 13.10.2017                                                                     05.10.2017

November                   –                                                                                  03.11.2017    30.11.2017

December             08.12.2017                                                                     29.12.2017

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016

Dec 10 2015

Vnútorný Predpis – Oznamovanie Trestnej činnosti – Máj 2014

Vnútorný Predpis – Oznamovanie Trestnej činnosti – Máj 2014

Oct 03 2015

Hornohradská klobása 2015 – 3.10.2015 Krná

Jun 21 2015

Kaplnka Závada

Jun 21 2015

Jasenina 2010