Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

 Vykurovacia sezóna 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ obce Krná

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ obce Krná

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Krná

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Krná

Podávanie kandidátnych listín

Podávanie kandidátnych listín

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

OBEC KRNÁ – delegovanie do komisie

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Zapisovateľka MVK

Uznesenie OcZ zo dňa 09.08.2018

Uznesenie OcZ 09.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Voľby

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023